آدرس : مشهد ، معلم 43 ، شماره 22/3 ، زنگ دوم

تلفن : 05138386117

همراه : 09905493828

ایمیل :pixelprintco.ir@gmail.com

تلگرام مدیریت : Pixelprintco

کانال تلگرام : https://t.me/hosheegtesadi

اینستاگرام : pixelprintco.ir

به ما ایمیل بفرستید